LESs stress & MLÁDEŽ

 Jednodenní odborný seminář o tom, jak pomoci dětem a adolescentům zvládat stres pomocí přírody.

Cíl semináře: 

Seznámit účastníky s konceptem přírodní terapie a Lesní mysli a předat odborné i praktické informace o tom, jak lze zařazovat přírodu do seberozvojových aktivit s mládeží a profitovat z jejích pozitivních účinků na duševní zdraví a well-being.

Pro koho je seminář určen: 

Pro pedagogické pracovníky, školní psychology, školní metodiky prevence a další pracovníky s dětmi a mládeží.

Proč:

Seminář jsme připravili v reakci na:

  •  nárůst duševních potíží dětí a adolescentů, 
  • pokles trávení času v přírodě a 
  • výsledky výzkumů potvrzujících blahodárné vlivy přírody na  zdraví a psychiku.

Obsah:

Seminář je rozdělen do tří bloků. 

Během úvodního teoretického bloku se účastníci dozví zajímavé souvislosti plynoucí z vědeckých výzkumů týkajících vlivů přírody na lidské zdraví a psychiku s důrazem na děti a mladistvé a budou seznámeni s konceptem přírodní terapie. 

Druhý blok je ryze praktický a sebezkušenostní. Účastníci budou provedeni konkrétními cvičeními přírodní terapie a Lesní mysli tak, aby zakusili jejich potenciál v oblasti seberozvoje a aby je uměli dále samostatně praktikovat.

Třetí vzdělávací blok je zaměřený na aplikaci vyzkoušených metod pro práci s dětmi a s adolescenty.

Seminář bude probíhat venku v přírodě i vevnitř


CENA a PŘIHLÁŠENÍ

Cena semináře je 2.200 Kč. (Možnost hradit ze šablon.)

Cena zahrnuje náklady na organizaci kurzu, lektorování, oběd a drobné občerstvení. 

Přihlášení je možné nejpozději do 27.10.2023 na mailu LESsstresskurz@gmail.com . 

Po odeslání přihlášky vám na e-mail zašleme potvrzení o rezervaci místa, informace ke způsobu platby a bližší organizační údaje.

Těšíme se na vás!

L & J

Pracovní skupina pro výzkum duševního zdraví dětí a adolescentů Národního ústavu duševního zdraví (NUDZ) letos provedla výzkum u více než 6 tisíc žáků devátých tříd napříč Českou republikou. Z alarmujících výsledků výzkumu bylo mimo jiné zjištěno, že více než 50 % žáků devátých tříd v ČR projevuje známky zhoršeného well-beingu a 30 % dotazovaných navíc projevilo znaky, které ukazují na středně těžké až těžké úzkosti. Při chronickém nedostatku dětských psychologů a psychiatrů je nutné zaměřit se na PREVENTIVNÍ SLOŽKU systému péče o duševní zdraví mladých. (zdroj informací www.nudz.cz)
Současně přibývají vědecké studie dokazující blahodárný vliv přírody na dětské zdraví, a to jak fyzické, tak duševní. Trávení času v přírodě pomáhá snižovat stres, úzkosti i deprese, snižuje únavu a obnovuje koncentraci. U dětí trávících čas venku se snižují problémy s chováním. Kontakt s přírodou zlepšuje jejich sebeuvědomění a také náladu. Více se dozvíte např. v publikaci "Děti venku v přírodě: ohrožený druh?" od Petra Daniše, která je volně ke stažení zde
© 2023 LESs stress aneb Stress Management 3.0

Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!